Ticket #337 (new defect)

Opened 7 years ago

Nya funktioner

Reported by: tomas falkman <tomas@…> Owned by:
Priority: major Milestone:
Component: other Version:
Keywords: Cc:
Blocked By: Blocking:
Platform: Windows Sensitive: no
Verified by Telldus: no

Description

Hej
Ni haren superprodukt, jag har använt den sedan den första generationen av stickan men nu använder jag net versionen.
Jag har två stycken, en hemma och en på landet, jag har tidigare bara använt dom hårdkodade Nexa mottagarna för att på så sätt slippa göra grupper, nu går det inte att få tag på dom och jag har provat många andra som inte fungerat tillfredsställande så jag har mer och mer börjat köra dom självlärande och arbeta med grupper vilket fungerar, men det blir ofantligt många olika enheter och grupper. Kan man inte göra som med sensorerna att man helt enkelt kan göra dom synliga eller inte, då kan man ha alla enheterna osynliga och bara jobba med grupper, helst skulle jag vilja att man kan lägga till egna sidor, då kan man ha en med alla enheter och grupper, en annan sida med grupper och enskilda enheter för landet, en annan sida för hemma, skulle det kunna gå att ordna?

Mvh

Tomas Falkman

Note: See TracTickets for help on using tickets.