Ticket #352 (new enhancement)

Opened 7 years ago

Last modified 4 years ago

Gömma enheter på Telldus Live för Tellstick Net

Reported by: tomas falkman <tomas@…> Owned by:
Priority: major Milestone:
Component: Telldus Live! Version:
Keywords: Cc:
Blocked By: Blocking:
Platform: Other Sensitive: no
Verified by Telldus: no

Description

Hej
Jag undrar om man inte kan lägga till en funktion i Telldus Live, på samma sätt som ni har på på sensorerna där man gör dom synliga eller inte skulle jag vilja ha på enheterna, då kan man tända och släcka separata enheter som man har kopplade till grupper vilket skulle minska antalet synliga enheter när man jobbar med många grupper.
Hoppas att det går att ordna

Med vänlig hälsning

Tomas Falkman

Change History

comment:1 Changed 4 years ago by familjen apelqvist <stefan@…>

Det finns nu har jag sett! 😀

Note: See TracTickets for help on using tickets.