Ticket #385 (new enhancement)

Opened 6 years ago

Lmst606, oregon sensorer, temperatur/regn/vind logging

Reported by: bjørn næs <bjorrn@…> Owned by:
Priority: major Milestone:
Component: Telldus Live! Version:
Keywords: Cc:
Blocked By: Blocking:
Platform: All Sensitive: no
Verified by Telldus: no

Description

Forslag til forbedringer:
Telldus live:

  • Bedre støtte for Nexa lmst-606, gjøre så den kan brukes til kun å vise status på en dør/vindu/garasjeport. Ikke mulig å slå av/på som idag. Ha dette som et eget valg.

Telldus live app:

  • egen "oppdater" knapp
  • vise tidspunkt for sist oppdatering av sensor
  • støtte for oregon vind/regn sensor

Logging av temperatur/vind/regn og mulighet for å vise dette public.

Note: See TracTickets for help on using tickets.